Interim Manager hier inschrijven
Home > Onze ervaring > Projectportfolio management in de praktijk
iCensus is partner van
Recente artikelen
op15-2-2013 17:22
4972 bekeken | 1 reacties
op1-7-2012 19:34
3806 bekeken | 0 reacties
op28-2-2012 8:23
3962 bekeken | 1 reacties

Projectportfolio management in de praktijk

20% - 40% besparing op uitgaven!

Organisaties kunnen 20 – 40% besparen op hun uitgaven door projecten die geen of weinig toegevoegde waarde leveren aan de organisatie niet te starten of, als deze al gestart zijn, te stoppen. Het is dus zaak om de projectportfolio goed te analyseren. Welk project levert een toegevoegde waarde en hoe stel je dat dan vast?

Projectenscorecard iCompass

Onder de naam iCompass heeft iCensus een projecten scorecard en een aanpak voor implementatie ontwikkeld. Hiermee wordt het voor iedere organisatie die projectmatig werkt mogelijk Project Portfolio Management in te richten. Het uitgangspunt bij de realisatie van de scorecard is dat de projectenportfolio bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Ieder afzonderlijk project uit deze projectenportfolio moet een toegevoegde waarde leveren. De projecten worden beoordeeld op (strategische) waarde, risico en rendement. In de scorecard staan criteria en wegingsfactoren benoemd aan de hand waarvan ieder project wordt beoordeeld. Op deze wijze ontstaat een rangorde in de projecten en kan besluitvorming over de uitvoering plaatsvinden.
Vervolgens wordt de samenhang van projecten beoordeeld, wordt gekeken of er projecten zijn die ondergebracht kunnen worden in een programma en worden de beschikbare middelen onderzocht. Het eindresultaat van het gebruik van iCompass is een lijst geprioriteerde projecten en programma’s die worden overgedragen aan en uitgevoerd door het projectenbureau.

Toepassing van iCompass van iCensus levert de volgende voordelen op:

Lagere kosten

Alleen projecten die toegevoegde waarde leveren aan de organisatie starten en worden middelen aan toegekend. Overige projecten worden niet gestart of worden gestopt. Hierdoor blijven/komen middelen beschikbaar voor de organisatie.

Duidelijke focus

De aandacht en energie in de organisatie gaat primair uit naar de geselecteerde projecten.

Meer transparantie

Het proces van besluitvorming en het eindresultaat is inzichtelijk gemaakt. De organisatie weet op basis van welke criteria projecten geselecteerd zijn.

Betere besluitvorming

Door eenduidige beoordelingscriteria en wegingsfactoren kan in een kortere tijd een betere besluitvorming plaatsvinden.

Betere besturing en beheersbaarheid

Toepassen van iCompass = managen van de projectportfolio. Minder projecten, duidelijke focus lagere kosten: de beheersbaarheid van de projectportfolio neemt zienderogen toe.

Praktijkcases

Wilt u meer informatie, voorbeeld praktijkcases of wilt u weten wat iCompass voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op via 079 33 111 79 of info@icensus.nl.
RWS Macaw Rich Internet Solutions B.V. DPA Flexprofessionals SRK rechtsbijstand UWV Ordina Haagse Hogeschool DAS Tweede Kamer der Staten-Generaal Sein
Icensus gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.